Mijn favorieten

Meer informatie over taxeren

Om diverse redenen hebben opdrachtgevers een taxatierapport nodig, meestal betreft het een taxatie ten behoeve van aankoopfinanciering. Maar ook voor nalatenschappen, WOZ of echtscheidingen/relatiebeëindigingen kan het gewenst zijn. Tal van opdrachtgevers schakelen ons in. Wij taxeren onder meer voor particulieren, intermediairs, banken, notarissen, gemeenten, overheden, de Rechtbank of de belastingdienst.
 

Wij hanteren vier taxatievormen:
 

Vrijblijvende waardebepaling

Deze is kosteloos indien u verkoop overweegt. Wij geven u een mondelinge en vrijblijvende indicatie van de waarde van uw woning.
 

Waardeverklaring/verkorte taxatie

Dit is een A4 taxatie met alleen de omschrijving van het object, de waarde en een foto. Deze taxatievorm wordt meestal door geldverstrekkers gevraagd indien het geen aankoop betreft. Ook is dit vaak voldoende bij echtscheidingen e.d.
 

Taxatierapport

Een uitgebreid rapport waarbij diverse aspecten beschreven wordt. Onder meer de verschillende waarden zoals onderhandse vrije verkoopwaarde, executiewaarde, herbouwwaarde, maar ook waarden van voor en na verbouwing. Tevens de ligging, omgeving, bestemming, milieu-/bodemgesteldheid, staat van onderhoud, bijzondere rechten of verplichtingen et cetera.
U ontvangt een origineel rapport in tweevoud met foto dat door verschillende geldverstrekkers geaccepteerd wordt. Zie tarieven voor taxatietarieven.
 

NWWI taxatie

Diverse geldverstrekkers accepteren alleen een NWWI-taxatierapport. Wij zijn aangesloten met onze geregistreerde taxateurs bij het NWWI. Wij verzorgen uw taxatie digitaal en deze wordt rechtstreeks aan de geldverstrekker aangeleverd. Alle aanvragen dienen via NWWI te worden ingevoerd, u kunt daarbij aangeven dat de taxatie door Witjes Makelaars moet worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nwwi.nl 

De tarieven zijn hoger dan die van een reguliere taxatie. Dit betreft een veel uitgebreider rapport en is aanmerkelijk meer werk voor de taxateur. Dit rapport bevat naast de standaard aspecten (onderhandse vrije verkoopwaarde, executiewaarde, waarde voor en na verbouwing, ligging, omgeving, bestemming, milieu-/bodemgesteldheid, staat van onderhoud, bijzondere rechten en verplichtingen etc..) tevens diverse vergelijkingen met soortgelijke woningen.

Houdt u rekening met een langere verwerkingstijd, het NWWI toetst de volledige rapportage en dat kost meer tijd. U krijgt van ons een kopierapport tezamen met de factuur nagezonden voor uw eigen administratie.